Tegyél javaslatot, ki kapja a kerület kitüntetéseit

Oszd meg másokkal!

Desktop

Január 31-ig ti tehettek javaslatot, idén ki kapja a kerület alábbi elismeréseit:

  • „Erzsébetváros Díszpolgára” cím: annak a személynek adományozható, aki Erzsébetváros és polgárai javára kifejtett életművével, kiemelkedő munkásságával hozzájárult a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez.  A díj posztumusz adományozása is lehetséges. Az elismerő címre részletes írásbeli, szakmai indoklással ellátott javaslatot tehet legalább 200 erzsébetvárosi polgár, a honlapról letölthető formanyomtatvány segítségével. 
  • „Pro Urbe Erzsébetváros” díj: adományozható azon személynek, aki Budapest Főváros VII. kerület gazdasági, társadalmi fejlődésében, a lakosság érdekében végzett közéleti tevékenységben, továbbá Erzsébetváros értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Erzsébetváros kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az elismerő díjra részletes írásbeli, szakmai indoklással ellátott javaslatot tehet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területére bejegyzett és Erzsébetvárosban működő civil szervezet,  a honlapról letölthető formanyomtatvány segítségével. 
  • „Erzsébetváros Sportjáért” díj: személyeknek és szervezeteknek adományozható, ha: a) Erzsébetváros testnevelése és sportja érdekében kifejtett példamutatóan eredményes, kiemelkedő tevékenységet végző személy elismeréseként; b) kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként; c) nemzetközi eredmény és azt segítő tevékenység elismeréseként; d) az ifjúság testedzésének előmozdításáért és a diáksport szervezéséért folytatott tevékenység elismeréseként; e) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért; f) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként. Az elismerésre részletes írásbeli, szakmai indoklással ellátott javaslatot tehetnek erzsébetvárosi sportszövetségek vezetői, erzsébetvárosi diáksport-egyesületek vezetői,  vagy legalább 200 erzsébetvárosi polgár, a honlapról letölthető formanyomtatvány segítségével. 
  •  „Erzsébetváros Mestere” díj: adományozható annak a személynek, aki Erzsébetváros területén legalább 15 éve végez kimagasló kisipari szakmai munkát, és aki nívós szolgáltatásai és elégedett fogyasztói elismerései mellett e tevékenységével öregbíti Erzsébetváros hírnevét, vonzerővel bíró értékekkel gyarapítja Erzsébetvárost és így Erzsébetváros gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. A díj adományozására részletes írásbeli, szakmai indoklással ellátott javaslatot tehet legalább 50 erzsébetvárosi polgár a honlapról letölthető formanyomtatvány segítségével. 
  • „Erzsébetváros Közbiztonságáért” díj: adományozható azon személyeknek, akik a kerület közbiztonsága érdekében kiemelkedő helytállást tanúsítottak, átlagon felüli teljesítményt nyújtottak. A díjat a mindenkori Erzsébetvárosi önkormányzati rendészeti-, közrendvédelmi állomány dolgozói és polgárőr egyesület igazolt tagjai kaphatják.  Az elismerés minden évben legfeljebb három fő részére adományozható. Az elismerésre javaslatot tehet legalább 50 erzsébetvárosi polgár a honlapról letölthető formanyomtatvány segítségével. 
  •  „Pro Artis Erzsébetváros” díj: adományozható a művészet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek, intézmények, művészeti csoportok, civil szervezetek, továbbá a művészek és a művészet támogatásáért tevékenykedő személyek részére. A „Pro Artis Erzsébetváros” díj adományozható egyedi művészeti életpályával rendelkező alkotóknak, illetve a művészet bármely területén figyelemre és elismerésre méltó tevékenységet végző személyeknek, intézményeknek, művészeti csoportoknak, szervezetek részére is, akik Erzsébetvároshoz kötődően kiemelkedő, megbecsülést kiváltó, értékteremtő művészeti tevékenységet folytatnak, alkotómunkát végeznek, maradandó értéket teremtettek. Olyan személyeknek, akik tevékenységükkel Erzsébetváros művészeti értékeinek gyarapításában, hazai és külhoni megismertetésében elévülhetetlen érdemeket szereztek, továbbá a kerület művészeti sokszínűségének fejlesztéséért tevékenykednek, valamint a jövő művészeinek oktatásában, képzésében vagy a művészek támogatásában meghatározó, nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. A „Pro Artis Erzsébetváros” díj életműért vagy egyszeri kiemelkedő tevékenységért is elnyerhető. A „Pro Artis Erzsébetváros” cím posztumusz adományozása is lehetséges.  Az elismerés minden évben két személynek és egy intézménynek/szervezetnek/művészeti csoportnak adományozható. Az elismerésre javaslatot tehet a honlapról letölthető formanyomtatvány segítségéve Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területére bejegyzett vagy tevékenységüket Erzsébetvárosban kifejtő, a művészeti élet különböző területein dolgozó szervezetek, intézmények, egyesületek, szakemberek. Javaslatot tehet Erzsébetváros kulturális életét érintő művészeti alkotás/életmű tulajdonosa, szakmai illetékese, illetve legalább 200 erzsébetvárosi polgár.

A fenti elismerésekre tett javaslatokat 2019. január 31 – ig kell benyújtani Vattamány Zsolt polgármesternek címezve az alábbi elérhetőségeken:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vattamány Zsolt polgármester részére
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Tárgy: Elismerésekre jelölés

vagy a polgarmester@erzsebetvaros.hu email címen.

A szükséges nyomtatványokat ide kattintva megtaláljátok

A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?